אירוע לימוד מקוון לתשעה באב במעמד נשיא המדינה

Virtual Tisha b'Av Study Session With the participation of The President of the State of Israel